جراحی زیبایی لاله گوش

جراحی زیبایی لاله گوش

جراحی زیبایی لاله گوش ( اتوپلاستی ) : افرادی هستند که بطور مادرزادی لاله گوش برجسته دارند. از آنجا که این مشکل بصورت مادرزادی هست معمولا این افراد از کودکی ظاهر نازیبای لاله گوش دارند و بعضا در مدرسه توسط هم شاگردیها مورد تمسخر قرار می گیرند.