اقدامات قبل از بلفاروپلاستی

اقدامات قبل از بلفاروپلاستی

اقدامات قبل از بلفاروپلاستی : اولین اقدام و اساسی ترین مرحله قبل از عمل بلفاروپلاستی انتخاب بهترین جراح پلک می باشد.