بهترین سن برای جراحی بینی

بهترین سن برای جراحی بینی : جراحی بینی به منظور برطرف نمودن ایرادات ظاهری بینی و ایجاد یک بینی با فرمی متناسب و مناسب با اختار صورت انجام می گیرد. قاعدتا عمل جراحی زیبایی بینی منجر به افزایش اعتماد به نفس فرد می گردد ، لذا تعداد متقاضیان انجام این جراحی رو به افزایش است.